Wyświetleń: 8420
Cele Fundacji

Prowadzenie działalności na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

Promocja profilaktyki schorzeń narządu ruchu

 

Propagowanie nowoczesnych form aktywności (m.in. tanecznych i aerobowych) jako formy rehabilitacji

 

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia wynikającego z aktywności ruchowej

 

Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na upośledzenia psycho-ruchowe

 

Wolontariat i działalność charytatywna